Objave

Pregled cen ravnanj z odpadki po občinah za leto 2018/2019

V spodnji tabeli so objavljene cene ravnanj z odpadki po občinah za leto 2018/2019 in sicer za: storitev zbiranja komunalnih odpadkov storitev zbiranja bioloških odpadkov storitev obdelave komunalnih odpadkov storitev obdelave bioloških odpadkov storitev odlaganja komunalnih odpadkov V […]

Beri dalje

Pregled cen vodarin po občinah za leto 2018/2019

V spodnji tabeli so objavljene cene vodarin po občinah za leto 2018/2019. V drugi vrstici je na voljo filter, v katerega lahko vnesete podatke o zahtevani statistični regiji, občini, razponu števila prebivalcev v občini, razponu gostote prebivalstva, razponu […]

Beri dalje

Pregled cen odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda po občinah za leto 2017/2018

V spodnji tabeli je objavljen pregled cen odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda po občinah za leto 2017/2018. V drugi vrstici je na voljo filter, v katerega lahko vnesete podatke o zahtevani statistični regiji, občini, razponu števila prebivalcev […]

Beri dalje

Pregled cen vodarin po občinah za leto 2017/2018

V spodnji tabeli so objavljene cene vodarin po občinah za leto 2017/2018. V drugi vrstici je na voljo filter, v katerega lahko vnesete podatke o zahtevani statistični regiji, občini, razponu števila prebivalcev v občini, razponu gostote prebivalstva, razponu […]

Beri dalje

Pregled cen vodarin po občinah za leto 2016

Pregled cen vodarin po občinah za leto 2016

V spodnji tabeli so objavljene cene vodarin po občinah veljavne na dan 01.07.2016. V drugi vrstici je na voljo filter, v katerega lahko vnesete podatke o zahtevani statistični regiji, občini, razponu števila prebivalcev v občini, razponu gostote prebivalstva, […]

Beri dalje

Vrednotenje koncesij_brošura

Vrednotenje koncesij_brošura

Zakaj je pomembno poznavanje finančne vrednosti koncesije? Kako koncedent doseže finančne prihranke? So še kakšne druge prednosti poznavanja finančne vrednosti koncesije? Kaj pa pravna ureditev koncesije? Odgovore na zgoraj navedena vprašanja najdete v naši brošuri o vrednotenju koncesij, […]

Beri dalje

5 razlogov, zakaj imata javni in zasebni partner različen ekonomski pogled na projekt javno-zasebnega partnerstva

5 razlogov, zakaj imata javni in zasebni partner različen ekonomski pogled na projekt javno-zasebnega partnerstva

Projekti javno-zasebnega partnerstva (JZP) so v svojem bistvu posebni ravno zaradi tega, ker gre za sodelovanje javnega in zasebnega sektorja. Pri tem pa lahko pri ekonomski analizi upravičenosti JZP projekta nemalokrat pride do različnih interpretacij tega, kako ekonomsko […]

Beri dalje

Realne opcije

Realna opcija je pravica, ne pa obveznost, izvesti določen ukrep v zvezi z realnim premoženjem. Z besedo  “realno premoženje” imamo v mislih običajno projekt, pri čemer se bodoči ukrepi nanašajo na opustitev projekta, njegovo povečanje, preložitev ali pa […]

Beri dalje

Naša vizija

Imamo vizijo, da bi v svetu obkroženem s tveganji moral obstajati nekdo, ki bi strankam svetoval, koliko je vredno njihovo tveganje in kako ekonomsko izvedljiv je njihov projekt.

In ko rečemo, koliko je vredno tveganje in kako izvedljiv je projekt, s tem mislimo na vrednosti izražene v denarju in ne opisno, z besedami.

Družba ROC d.o.o.

Družba ROC d.o.o. je specializirana za vrednotenje realnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih.

Svojim strankam prinašamo najboljše iz teorije in prakse realnih opcij, javno-zasebnega partnerstva ter javnega naročanja, z namenom doseganja najbolj optimalnih rešitev.

Kontakt

ROC, d. o. o.
Zgornje Pirniče 86, 1215 Medvode
Slovenija
Spletna stran: https://www.ekonomske-analize.si
E-pošta: info@ekonomske-analize.si
Telefon: 04 620 62 60
GSM: 040 915 264