Pregled cen odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda po občinah za leto 2017/2018

V spodnji tabeli je objavljen pregled cen odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda po občinah za leto 2017/2018.

V drugi vrstici je na voljo filter, v katerega lahko vnesete podatke o zahtevani statistični regiji, občini, razponu števila prebivalcev v občini, razponu gostote prebivalstva, razponu cene ali po izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja oziroma čiščenja odpadnih komunalnih vod v posamezni občini. S pomočjo filtra si lahko tako poljubno nastavite parametre, ki vam bodo omogočali želeno primerjavo.

S klikom na posamezno polje v 1. vrstici lahko razporedite posamezne vrednosti v isti koloni po abecednem vrstnem redu ali pa padajoče oziroma naraščajoče.

Objavljene so cene, kakor se zaračunavajo uporabnikom, pri čemer so nekatere cene subvencionirane s strani posameznih občin.

Storitev odvajanja odpadnih komunalnih voda je subvencionirana v občini Kočevje, občini Dobrepolje, občini Kanal ob Soči, občini Mirna Peč, občini Straža, občini Kuzma in občini Makole.

Storitev čiščenja odpadnih komunalnih voda je subvencionirana v občini Kočevje, občini Loški Potok, občini Dobrepolje, občini Cerklje na Gorenjskem, občini Kanal ob Soči, občini Pivka, občini Mirna Peč, občini Dolenjske Toplice, občini Žužemberk, občini Straža, občini Šmarješke Toplice, občini Kuzma, občini Rogašovci, občini Makole in občini Črna na Koroškem.

Gostota prebivalstva prikazuje št. prebivalcev na km2 površine občine.

Cene so objavljene v EUR brez DDV.

Naša vizija

Imamo vizijo, da bi v svetu obkroženem s tveganji moral obstajati nekdo, ki bi strankam svetoval, koliko je vredno njihovo tveganje in kako ekonomsko izvedljiv je njihov projekt.

In ko rečemo, koliko je vredno tveganje in kako izvedljiv je projekt, s tem mislimo na vrednosti izražene v denarju in ne opisno, z besedami.

Družba ROC d.o.o.

Družba ROC d.o.o. je specializirana za vrednotenje realnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih.

Svojim strankam prinašamo najboljše iz teorije in prakse realnih opcij, javno-zasebnega partnerstva ter javnega naročanja, z namenom doseganja najbolj optimalnih rešitev.

Kontakt

ROC, d. o. o.
Zgornje Pirniče 86, 1215 Medvode
Slovenija
Spletna stran: https://www.ekonomske-analize.si
E-pošta: info@ekonomske-analize.si
Telefon: 04 620 62 60
GSM: 040 915 264