Tržna in odkupna vrednost koncesije

Tržna in odkupna vrednost koncesije

 

Včasih želi javni partner odkupiti koncesijo od zasebnega partnerja še pred potekom koncesijskega obdobja. Glavno vprašanje je seveda, koliko je vredna opcija odkupa koncesije oziroma koliko bo moral javni partner plačati zasebnemu partnerju, da bo nazaj prevzel koncesijo ter upravljanje in lastništvo nad zgrajeno infrastrukturo. Gre za vprašanje, ki mora biti rešeno še pred podpisom koncesijske pogodbe, saj je treba pogodbene določbe o opciji odkupa koncesije ter njeni odkupni vrednosti umestiti v pogodbo, ravno tako pa je potrebno določiti postopek prekinitve koncesijskega razmerja.

Podobno kot lahko z ROA natančno izračunamo vrednost prej predstavljenih javnih spodbud, lahko z njeno pomočjo tudi izračunamo začetno vrednost koncesije in njene odkupne vrednosti v različnih letih projekta. Vrednost koncesije je namreč odvisna od prihodkov, ki jih bo zasebni partner ustvaril na infrastrukturnem projektu, ti prihodki pa so zopet odvisni od števila uporabnikov oziroma kakšne druge spremenljivke. Zopet se torej soočamo z negotovostjo, podobno kot v primeru zgoraj opisanih javnih spodbud, ki pa jo ROA uspešno vključuje v svojo metodologijo izračunavanja vrednosti realnih opcij. Obstoj negotovosti in metodološki pristop ROA torej omogočata tako izračun vrednosti javnih spodbud, kot tudi izračun vrednosti koncesije in odkupnih vrednosti koncesije za vsako obdobje projekta. Zanimivo je, da gre z vidika prava sicer za dvoje popolnoma različnih področjih, z vidika ekonomskih izračunov pa se omenjeni primeri v ničemer ne ločijo med seboj, razen v vrednosti spremenljivk. Poznavanje omenjenih vrednosti še pred podpisom koncesijske pogodbe je izjemnega pomena tako za javnega kot tudi za zasebnega partnerja, pri čemer pa se bo zlasti prvi še pred podpisom koncesijske pogodbe zavedal, kakšne finančne obveznosti ga čakajo v primeru odkupa koncesije.

Takšen primer, ki se nanaša na načrtovano avtocesto Pedemontana Lombarda v Italiji, ki povezuje avtocesti Milan – Bergamo in Milan – Varese, je bil predstavljen s strani profesorjev Caselli, Gatti in Marciante iz Bocconi Univerze v Milanu. Njihov postopek izračunavanja odkupne vrednosti koncesije je možno še dodatno izboljšati in nadgraditi, kakor je predstavil Podhraški na Real options conference 2014 v Medellinu, Kolumbiji, vendar pa njihov pristop kljub temu lepo pokaže, kako je možno uporabljati ROA za izračunavanje odkupne vrednosti koncesije v infrastrukturnih JZP projektih.

Naša vizija

Imamo vizijo, da bi v svetu obkroženem s tveganji moral obstajati nekdo, ki bi strankam svetoval, koliko je vredno njihovo tveganje in kako ekonomsko izvedljiv je njihov projekt.

In ko rečemo, koliko je vredno tveganje in kako izvedljiv je projekt, s tem mislimo na vrednosti izražene v denarju in ne opisno, z besedami.

Družba ROC d.o.o.

Družba ROC d.o.o. je specializirana za vrednotenje realnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih.

Svojim strankam prinašamo najboljše iz teorije in prakse realnih opcij, javno-zasebnega partnerstva ter javnega naročanja, z namenom doseganja najbolj optimalnih rešitev.

Kontakt

ROC, d. o. o.
Zgornje Pirniče 86, 1215 Medvode
Slovenija
Spletna stran: https://www.ekonomske-analize.si
E-pošta: info@ekonomske-analize.si
Telefon: 04 620 62 60
GSM: 040 915 264