ROC d.o.o.

ROC d.o.o.

 

Družba ROC d.o.o. je specializirana za vrednotenje realnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih.

Naše poznavanje realnih opcij kot izrazito ekonomske znanosti ter javno-zasebnega partnerstva in javnega naročanja kot pretežno pravne znanosti nam omogoča, da našim strankam ponudimo celovito storitev, ki obsega tako natančne izračune glede njihovih bodočih finančnih obveznosti kakor tudi pravni vidik prevzetih obveznosti. Našim strankam pomagamo z natančnimi izračuni njihovih projektov, tveganj, realnih opcij ter bodočih finančnih obveznosti, ki izhajajo iz infrastrukturnih projektov javno-zasebnega partnerstva. Glede na opravljene finančne analize in interese naših strank, le tem tudi svetujemo pri pogajanih z nasprotno stranjo, s čimer močno okrepimo njihovo pogajalsko moč.

ROC d.o.o. prinaša svojim strankam najboljše iz teorije in prakse realnih opcij, javno-zasebnega partnerstva ter javnega naročanja, z namenom doseganja najbolj optimalnih rešitev.

Naša vizija

Imamo vizijo, da bi v svetu obkroženem s tveganji moral obstajati nekdo, ki bi strankam svetoval, koliko je vredno njihovo tveganje in kako ekonomsko izvedljiv je njihov projekt.

In ko rečemo, koliko je vredno tveganje in kako izvedljiv je projekt, s tem mislimo na vrednosti izražene v denarju in ne opisno, z besedami.

Družba ROC d.o.o.

Družba ROC d.o.o. je specializirana za vrednotenje realnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih.

Svojim strankam prinašamo najboljše iz teorije in prakse realnih opcij, javno-zasebnega partnerstva ter javnega naročanja, z namenom doseganja najbolj optimalnih rešitev.

Kontakt

ROC, d. o. o.
Zgornje Pirniče 86, 1215 Medvode
Slovenija
Spletna stran: https://www.ekonomske-analize.si
E-pošta: info@ekonomske-analize.si
Telefon: 04 620 62 60
GSM: 040 915 264