Ustanovitelj

Mag. Dejan Podhraški
Ustanovitelj družbe ROC, d. o. o.

 

Mag. Dejan Podhraški je specialist za realne opcije in javno-zasebno partnerstvo ter pomaga strankam pri vrednotenju realnih opcij, koncesij in javnih spodbud v infrastrukturnih JZP projektih. S svojimi raziskavami na področju izračunavanja realnih opcij na primeru javnih spodbud je odkril pomembna razhajanja med metodami, ki temeljijo na Monte Carlo simulaciji in geometric Brownian motionu, kakor tudi razloge zanj. Omenjeno odkritje ima velike učinke na finančno odločanje o projektih in je izjemnega pomena za javnega in zasebnega partnerja. Poznavanje realnih opcij, dobro prakso s tega področja ter nove produkte tako uspešno vpeljuje na področje javno-zasebnega partnerstva.

V obdobju 2014-2015 je bil zaposlen v družbi PricewaterhouseCoopers Svetovanje d.o.o. kot manager na področju prestrukturiranja podjetij (Business Recovery Services), pred tem pa je bil zaposlen v Hypo Alpe-Adria-bank d.d. kot eden od članov manjše ekipe strokovnjakov, ki je bila zadolžena za upravljanje s slabimi terjatvami bank in z misijo pripraviti banko za prodajo v skladu z dogovorom sklenjenim med Republiko Avstrijo kot lastnikom banke in Evropsko komisijo.

Dejan Podhraški je univ. dipl. pravnik in znanstveni magister ekonomije (MSc). Kot doktorski kandidat na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani dalje razvija metodologijo vrednotenja koncesij in izračunavanja realnih opcij v javno-zasebnih partnerstvih.

Naša vizija

Imamo vizijo, da bi v svetu obkroženem s tveganji moral obstajati nekdo, ki bi strankam svetoval, koliko je vredno njihovo tveganje in kako ekonomsko izvedljiv je njihov projekt.

In ko rečemo, koliko je vredno tveganje in kako izvedljiv je projekt, s tem mislimo na vrednosti izražene v denarju in ne opisno, z besedami.

Družba ROC d.o.o.

Družba ROC d.o.o. je specializirana za vrednotenje realnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih.

Svojim strankam prinašamo najboljše iz teorije in prakse realnih opcij, javno-zasebnega partnerstva ter javnega naročanja, z namenom doseganja najbolj optimalnih rešitev.

Kontakt

ROC, d. o. o.
Zgornje Pirniče 86, 1215 Medvode
Slovenija
Spletna stran: https://www.ekonomske-analize.si
E-pošta: info@ekonomske-analize.si
Telefon: 04 620 62 60
GSM: 040 915 264