Opcija opustitve

Opcija opustitve

 

Opcija opustitve omogoča zasebnemu partnerju zaustavitev projekta, v kolikor se izkaže, da bo ta prinašal izgubo.

Opustitev projekta JZP ima za posledico ukinitev oziroma ne-vzpostavitev javne službe, kar pa običajno ni v interesu javnega partnerja. Kljub temu pa opcijo opustitve srečamo tudi v javno-zasebnih partnerstvih saj so nekateri infrastrukturni projekti kljub svoji tveganosti tako pomembni za javnega partnerja, da se ta s ciljem izgradnje nove infrastrukture odloči podeliti opcijo opustitve zasebnemu partnerju, ki je veljavna v določenem obdobju pred začetkom gradnje projekta (pred-gradbena faza).

Takšen primer je Taiwan High-Speed Rail Project, ki povezuje glavno mesto Taipei in južno mesto Kaohsiung z 345 km visokohitrostne železnice. V navedenem primeru je imel zasebni partner v obdobju 1 leta po podpisu koncesijske pogodbe pravico opustiti projekt. Šlo je za tki pred-gradbeno fazo, v kateri je zasebni partner izvedel dodatne raziskave in pridobil dodatne informacije o projektu in možnih težavah, na katere bi lahko naletel v času izgradnje ali upravljanja projekta. Opcija opustitve je bila vredna približno 5% NSV projekta ali z drugimi besedami, NSV projekta se je povečala za 5% zaradi obstoja opcije opustitve. Kot zanimivost na še dodamo, da je po izgradnji projekta Taiwan High-Speed Rail in začetku obratovanja v letu 2007, njegov vpliv na transport v državi bil tako močan, da je v letu 2008 povzročil razpolovitev domačega letalskega prometa.

Naša vizija

Imamo vizijo, da bi v svetu obkroženem s tveganji moral obstajati nekdo, ki bi strankam svetoval, koliko je vredno njihovo tveganje in kako ekonomsko izvedljiv je njihov projekt.

In ko rečemo, koliko je vredno tveganje in kako izvedljiv je projekt, s tem mislimo na vrednosti izražene v denarju in ne opisno, z besedami.

Družba ROC d.o.o.

Družba ROC d.o.o. je specializirana za vrednotenje realnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih.

Svojim strankam prinašamo najboljše iz teorije in prakse realnih opcij, javno-zasebnega partnerstva ter javnega naročanja, z namenom doseganja najbolj optimalnih rešitev.

Kontakt

ROC, d. o. o.
Zgornje Pirniče 86, 1215 Medvode
Slovenija
Spletna stran: https://www.ekonomske-analize.si
E-pošta: info@ekonomske-analize.si
Telefon: 04 620 62 60
GSM: 040 915 264