Vrednotenje koncesij

Vrednotenje koncesij

 

Vrednotenje koncesij in poznavanje njihovih finančnih vrednosti je izjemno pomembno za koncedenta, saj mu to v končni posledici omogoča doseganje najnižjih cen koncesijskih storitev in finančne prihranke.

Vrednost koncesije je namreč vedno odvisna od denarnih tokov, ki jih bo ta prinesla koncesionarju. Analiza denarnega toka koncesionarja, ki je temelj izračuna vrednosti koncesije, nam pokaže spodnjo finančno mejo bodočih prihodkov, ko je koncesionar še pripravljen vstopiti v koncesijsko razmerje. Posledično si koncedent zagotovi najnižje cene koncesijskih storitev.

Poleg tega da poznavanje bodočih denarnih tokov koncesionarja močno izboljša pogajalsko moč koncedenta, ko se ta še pogaja o koncesijski pogodbi, pa nam hkratno poznavanje vrednosti koncesije omogoča tudi:

 

  • Določitev odkupne vrednosti koncesije

Včasih želi koncedent odkupiti koncesijo od koncesionarja še pred potekom koncesijskega obdobja. Glavno vprašanje je seveda, koliko bo moral koncedent plačati koncesionarju, da bo nazaj prevzel koncesijo ter upravljanje infrastrukture. Z našo finančno analizo boste poznali odkupne vrednosti koncesije za vsako leto koncesijskega obdobja in to še pred podpisom koncesijske pogodbe.

 

  • Predhodno končanje koncesijskega razmerja je lahko vezano na doseganje določenega finančnega kazalca

Koncedent in koncesionar se lahko dogovorita, da se bo koncesijsko razmerje razvezalo še pred potekom koncesijskega obdobja, če bo koncesionar dosegel dogovorjene vrednosti finančnih kazalcev. Z analizo denarnih tokov določimo relevantne finančne kazalce in njihove vrednosti.

 

  • Finančna vrednost koncesije in stečaj koncesionarja

V redkih primerih se zgodi, da se nad koncesionarjem začne stečajni postopek. V teh primerih poznavanje finančne vrednosti koncesije in preostanka njene vrednosti pripomore k hitrejšemu reševanju morebitnih odprtih vprašanj med koncedentom in stečajnim upraviteljem bivšega koncesionarja.

 

Rezultate finančne analize vključimo v koncesijsko pogodbo. Poleg tega pravno opredelimo vrednosti koncesije za posamezna leta koncesijskega obdobja, pogoje sporazumne ali krivdne prekinitve koncesijske pogodbe, način prenosa lastninskih pravic, vrednost izločitvene pravice v stečaju ter druge določbe, s katerimi v največji možni meri zavarujemo finančni in pravni interes koncedenta.

Povezava do naše brošure o vrednotenju koncesij.

Vrednotenje koncesij_brošura

 

Naša vizija

Imamo vizijo, da bi v svetu obkroženem s tveganji moral obstajati nekdo, ki bi strankam svetoval, koliko je vredno njihovo tveganje in kako ekonomsko izvedljiv je njihov projekt.

In ko rečemo, koliko je vredno tveganje in kako izvedljiv je projekt, s tem mislimo na vrednosti izražene v denarju in ne opisno, z besedami.

Družba ROC d.o.o.

Družba ROC d.o.o. je specializirana za vrednotenje realnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih.

Svojim strankam prinašamo najboljše iz teorije in prakse realnih opcij, javno-zasebnega partnerstva ter javnega naročanja, z namenom doseganja najbolj optimalnih rešitev.

Kontakt

ROC, d. o. o.
Zgornje Pirniče 86, 1215 Medvode
Slovenija
Spletna stran: https://www.ekonomske-analize.si
E-pošta: info@ekonomske-analize.si
Telefon: 04 620 62 60
GSM: 040 915 264