Realne opcije

Realna opcija je pravica, ne pa obveznost, izvesti določen ukrep v zvezi z realnim premoženjem. Z besedo  “realno premoženje” imamo v mislih običajno projekt, pri čemer se bodoči ukrepi nanašajo na opustitev projekta, njegovo povečanje, preložitev ali pa na katero drugo ravnanje. Realne opcije so torej menedžerske upravljalske možnosti, ki so vsebovane v mnogih projektih iz različnih panog in so zelo dragocene za menedžerje oziroma investitorje, saj povečujejo neto sedanjo vrednost projekta.

Realne opcije imajo svojo vrednost, ki se jo lahko izrazi v denarju, pri čemer pravilno ovrednotenje menedžerskih upravljalskih možnosti v projektu v veliko primerih pomeni razliko med ekonomsko upravičenim in neupravičenim projektom.

Realne opcije je prvič predstavil Myersa leta 1977 kot razširitev vrednotenja finančnih opcij na področje ne-finančnih, realnih investicij. Opazil je namreč, da je možno uporabiti “Teorijo vrednotenja opcij ne samo na primeru finančnih opcij, kjer je osnovni instrument delnica, temveč tudi na področju realnih opcij, kjer je osnovni instrument projekt in kjer ravno tako obstaja negotovost razvoja bodočih dogodkov. Dandanes je metodologija vrednotenja realnih opcij uveljavljena v mnogih industrijah kot na primer industrija nafte in plina, avtomobilska industrija, računalniška industrija, letalska industrija, telekomunikacije, javna podjetja, nepremičninski sektor, strategija vzdrževanja infrastrukture, upravljanje s človeškimi viri, informacijska tehnologija itd.

Analiza realnih opcij (angl. Real Options Valuation – ROV oziroma Real Options Analysis – ROA) je skupno ime za različne metodološke pristope, ki se uporabljajo za vrednotenje realnih opcij. V osnovi se ti pristopi delijo na diskretne oziroma zvezne, odvisno od časovnega koraka, ki ga uporabljajo za izračun vrednosti. Binomske in kvadrinomske mreže tako predstavljajo diskretni način izračunavanja vrednosti, medtem ko zaprte enačbe predstavljajo zvezni pristop. Najbolj znan predstavnik slednjih je Black-Scholesov model, ki je leta 1996 prejel Nobelovo nagrado za ekonomijo.

Naša vizija

Imamo vizijo, da bi v svetu obkroženem s tveganji moral obstajati nekdo, ki bi strankam svetoval, koliko je vredno njihovo tveganje in kako ekonomsko izvedljiv je njihov projekt.

In ko rečemo, koliko je vredno tveganje in kako izvedljiv je projekt, s tem mislimo na vrednosti izražene v denarju in ne opisno, z besedami.

Družba ROC d.o.o.

Družba ROC d.o.o. je specializirana za vrednotenje realnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih.

Svojim strankam prinašamo najboljše iz teorije in prakse realnih opcij, javno-zasebnega partnerstva ter javnega naročanja, z namenom doseganja najbolj optimalnih rešitev.

Kontakt

ROC, d. o. o.
Zgornje Pirniče 86, 1215 Medvode
Slovenija
Spletna stran: https://www.ekonomske-analize.si
E-pošta: info@ekonomske-analize.si
Telefon: 04 620 62 60
GSM: 040 915 264