Pregled cen ravnanj z odpadki po občinah za leto 2018/2019

V spodnji tabeli so objavljene cene ravnanj z odpadki po občinah za leto 2018/2019 in sicer za:

  • storitev zbiranja komunalnih odpadkov
  • storitev zbiranja bioloških odpadkov
  • storitev obdelave komunalnih odpadkov
  • storitev obdelave bioloških odpadkov
  • storitev odlaganja komunalnih odpadkov

V drugi vrstici je na voljo filter, v katerega lahko vnesete podatke o zahtevani statistični regiji, občini, razponu števila prebivalcev v občini, razponu gostote prebivalstva, razponu cene ali po izvajalcu gospodarske javne službe ravnanj z odpadki v posamezni občini. S pomočjo filtra si lahko tako poljubno nastavite parametre, ki vam bodo omogočali želeno primerjavo.

S klikom na posamezno polje v 1. vrstici lahko razporedite posamezne vrednosti v isti koloni po abecednem vrstnem redu ali pa padajoče oziroma naraščajoče.

Objavljene so cene, kakor se zaračunavajo uporabnikom, pri čemer:

  • za nekatere manjše občine ni bilo možno dobiti podatkov o ceni ravnanj z odpadki v EUR/kg, saj je odvoz odpadkov organiziran neposredno z otoka oziroma po vnaprej določenem urniku in se posledično tudi storitev drugače obračuna. To so občina Hoče-Slivnica, občina Šentilj, občina Lenart, občina Sveta Ana, občina Benedikt, občina Cerkvenjak, občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, občina Radenci, občina Gorenja Vas-Poljane, občina Moravske Toplice in občina Tišina, občina Vitanje, občina Velika Polana in občina Zreče,
  • za nekatere manjše občine ni bilo možno dobiti podatkov o ceni zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov v EUR/kg: To so občina Cerklje na Gorenjskem, občina Ig, občina Velike Lašče in občina Vodice,
  • ceniki manjšega števila občin so izraženi v EUR/liter, EUR/osebo ali EUR/zabojnik in jih ni možno primerjati s ceno EUR/kg, ki je prevladujoča enota izražanja stroška ravnanja z odpadki. To so občina Kungota, občina Divača, občina Postojna, občina Pivka, občina Komenda, občina Škofja Loka in občina Žiri,
  • nekaj občin ima storitev ravnanja z odpadki subvencionirano. To so: občina Kočevje, občina Kostel in občina Idrija.
  •  

Gostota prebivalstva prikazuje št. prebivalcev na km2 površine občine.

Cene za mešane komunalne odpadke (MKO) in biološke odpadke (BIO) so objavljene v EUR brez DDV.

Cene ravnanj z odpadki po občinah 2018/2019

Generated by wpDataTables

Naša vizija

Imamo vizijo, da bi v svetu obkroženem s tveganji moral obstajati nekdo, ki bi strankam svetoval, koliko je vredno njihovo tveganje in kako ekonomsko izvedljiv je njihov projekt.

In ko rečemo, koliko je vredno tveganje in kako izvedljiv je projekt, s tem mislimo na vrednosti izražene v denarju in ne opisno, z besedami.

Družba ROC d.o.o.

Družba ROC d.o.o. je specializirana za vrednotenje realnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih.

Svojim strankam prinašamo najboljše iz teorije in prakse realnih opcij, javno-zasebnega partnerstva ter javnega naročanja, z namenom doseganja najbolj optimalnih rešitev.

Kontakt

ROC, d. o. o.
Zgornje Pirniče 86, 1215 Medvode
Slovenija
Spletna stran: https://www.ekonomske-analize.si
E-pošta: info@ekonomske-analize.si
Telefon: 04 620 62 60
GSM: 040 915 264