Monthly archive for February 2016

5 razlogov, zakaj imata javni in zasebni partner različen ekonomski pogled na projekt javno-zasebnega partnerstva

5 razlogov, zakaj imata javni in zasebni partner različen ekonomski pogled na projekt javno-zasebnega partnerstva

Projekti javno-zasebnega partnerstva (JZP) so v svojem bistvu posebni ravno zaradi tega, ker gre za sodelovanje javnega in zasebnega sektorja. Pri tem pa lahko pri ekonomski analizi upravičenosti JZP projekta nemalokrat pride do različnih interpretacij tega, kako ekonomsko […]

Beri dalje

Naša vizija

Imamo vizijo, da bi v svetu obkroženem s tveganji moral obstajati nekdo, ki bi strankam svetoval, koliko je vredno njihovo tveganje in kako ekonomsko izvedljiv je njihov projekt.

In ko rečemo, koliko je vredno tveganje in kako izvedljiv je projekt, s tem mislimo na vrednosti izražene v denarju in ne opisno, z besedami.

Družba ROC d.o.o.

Družba ROC d.o.o. je specializirana za vrednotenje realnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih.

Svojim strankam prinašamo najboljše iz teorije in prakse realnih opcij, javno-zasebnega partnerstva ter javnega naročanja, z namenom doseganja najbolj optimalnih rešitev.

Kontakt

ROC, d. o. o.
Zgornje Pirniče 86, 1215 Medvode
Slovenija
Spletna stran: https://www.ekonomske-analize.si
E-pošta: info@ekonomske-analize.si
Telefon: 04 620 62 60
GSM: 040 915 264